رونمایی از نورپردازی ورودی شهر آمل

270d - رونمایی از  نورپردازی ورودی شهر آمل به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آمل، نورپردازی جدید و چشم‌نوازی بر روی پایه‌های پل امام حسین(ع) و میدان علویان در ورودی‌های شهر آمل با هدف زیباسازی و ایجاد جلوه‌ای خاص در سیمای شبانه شهر انجام گرفته است. این طرح نورپردازی که به مناسبت زیباسازی و ارتقای فضای شهری به اجرا درآمده، نه تنها به افزایش جذابیت بصری شهر کمک کرده، بلکه به عنوان یک عنصر مهم در تعاملات اجتماعی و فرهنگی شهر نیز عمل می‌کند.

photo12022487942
photo12022485991
photo12022487427
photo12022487518

1f4a5 - رونمایی از  نورپردازی ورودی شهر آمل270d - رونمایی از  نورپردازی ورودی شهر آملروابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات