سیمای شهر آمل درسوگ شهدای خدمت

1f3f4 - سیمای شهر آمل درسوگ شهدای خدمت1f4a5 - سیمای شهر آمل درسوگ شهدای خدمت خیابان ها، معابر،میادین و بلوارهای شهر آمل درسوگ شهیدجمهور و همراهانش به صورت گسترده و همه جانبه مزین به تصاویر این شهدای راه خدمت شد.

1f3f4 - سیمای شهر آمل درسوگ شهدای خدمت1f4a5 - سیمای شهر آمل درسوگ شهدای خدمتبه گزارش مدیریت ارتباطات وروابط عمومی شهرداری آمل، به مناسبت ایام سوگواری شهادت جانسوز رئیس جمهور (خادم الرضا) و هیأت همراه، فضا سازی محیط شهری توسط سازمان سیما منظر و شهری و مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شهرداری آمل درسطح شهر انجام گرفت.

1f3f4 - سیمای شهر آمل درسوگ شهدای خدمت1f4a5 - سیمای شهر آمل درسوگ شهدای خدمت علاوه بنر، پرچم و ریسه های مشکلی و بنرهای طولی در ورودی میادین، بیلبوردها، پل ها، تقاطع های سطح شهر به نشانه عزای عمومی و عزاداری برای شهیدان خدمت مزین شده است.

photo11578200717
photo11563771755
photo11578205214
  نظرات