نصب نماد فلسطین درمیدان۱۷ شهریور آمل

1f1ee 1f1f7 - نصب نماد فلسطین درمیدان۱۷ شهریور آمل1f4a5 - نصب نماد فلسطین درمیدان۱۷ شهریور آملبه گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظروفضای سبزشهری شهرداری آمل، در آستانه روزجهانی قدس، روز بیداری مسلمانان، سازمان سیمامنظروفضای سبزشهری شهرداری آمل نیز در راستای اشاعه فرهنگ پایداری،استکبارستیزی،تقویت و انسجام روحیه وحدت و برای هر چه باشکوه تر برگزار شدن راهپیمایی روز جهانی قدس اقدام به نصب مسجدالاقصی و قدس شریف در میدان ۱۷ شهریور کرده است.

1f1ee 1f1f7 - نصب نماد فلسطین درمیدان۱۷ شهریور آمل1f4a5 - نصب نماد فلسطین درمیدان۱۷ شهریور آمل سازمان سیمامنظروفضای سبزشهری شهردارآمل در روزهای گذشته نیز با نصب بنر، پرچم در سطح میادین، بلوارها، پل هایی و بیلبوردهای شهر با موضوع روز جهانی قدس و نیز پرچم های حزب الله” از مردم برای شرکت در راهپیمایی باشکوه این روز دعوت و اقدام کرده بود.

photo10658088341
photo10658089250
  نظرات