بهار بندگی در بهار طبیعت زینت بخش سیمای شهرآمل

1f4a2 - بهار بندگی در بهار طبیعت زینت بخش سیمای شهرآملسیمای شهرآمل در ماه مبارک رمضان، بهار بندگی وقرآن کریم که با بهار طبیعت و نوروز ایرانی متقارن شده است، به همت سازمان سیمامنظروفضای سبزشهری شهرداری آمل، با جانمایی المان های متعدد در میادین اصلی، بنرهای متعدد با مضامین این ایام در سازهای تبلیغاتی و بیلبوردهای سطح شهر نصب و فضاسازی شده است.

photo10516924537
photo10516924616
photo10489098934
photo10516927169
  نظرات