پهن شدن سفره های هفت سین نوروزی در سیمای شهرآمل

1f33a - پهن شدن سفره های هفت سین نوروزی در سیمای شهرآمل1f4a5 - پهن شدن سفره های هفت سین نوروزی در سیمای شهرآمل به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، سفره های هفت سین با نمادهای نوروزی و ساختار اجتماعی و بومی شهرستان به همت تلاشگران سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل در سطح میادین اصلی شهر از جمله میدان قائم(عج)، ۱۷ شهریور، سردارسلیمانی و هزار سنگر پهن شد.

2728 - پهن شدن سفره های هفت سین نوروزی در سیمای شهرآمل1f33a - پهن شدن سفره های هفت سین نوروزی در سیمای شهرآمل برپایی سفره هفت سین نوروزی، با رویکرد جدید و با طراحی و جانمایی مناسب در میدان اصلی و ورودی های شهری پهن شده تا محیطی باطراوت و ایجاد روحیه نشاط اجتماعي و شادابی و تلطیف فضاهای شهری و احترام به حقوق شهروندان و مسافران نوروزی فراهم کند.

photo10432662422
photo10432659274
photo10386283052
  نظرات