حال هوای عیدانه شهرآمل با نصب المان نوروزی

2728 - حال هوای عیدانه شهرآمل با نصب المان نوروزی270d - حال هوای عیدانه شهرآمل با نصب المان نوروزی به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل، المان های نوروزی با هدف ایجاد نشاط و شادابی میان شهروندان درراستای استقبال از نوروز و بهار 1403 به همت تلاشگران توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آمل در سطح میادین و تقاطع های سطح شهر نصب شد.

1f4a5 - حال هوای عیدانه شهرآمل با نصب المان نوروزی1f33a - حال هوای عیدانه شهرآمل با نصب المان نوروزی گفتنی است فعالیت های سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل برای استقبال از نوروز و بهار 1403 در زمینه های گل کاری، زیباآرایی و نورپردازی های شهری در نقاط شهر با جدیت در حال انجام است تا شهری زیبا و با طراوت را در ایام نوروز شاهد باشيم.

photo10386283052
photo10386283037
photo10386283067
photo10386283078
  نظرات