اجرایی شدن طرح” کاشت یک نهال،یادگار من و تو برای آیندگان”درفضای سبزشهری آمل

1f332 - اجرایی شدن طرح" کاشت یک نهال،یادگار من و تو برای آیندگان"درفضای سبزشهری آمل1f4a5 - اجرایی شدن طرح" کاشت یک نهال،یادگار من و تو برای آیندگان"درفضای سبزشهری آملاین طرح و پویش مردمی توسط سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، همزمان با گرامیداشت هفته درختکاری، با حضور امام جمعه، فرماندار ومعاون فرماندار ویژه آمل، رییس واعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، معاون خدمات شهری، شهرداران مناطق یک و دو، رؤسای سازمان های شهرداری، مدیران دستگاه های اجرایی، دانش آموزان و جمعی از شهروندان وخبرنگاران در پارک سرای مهر شهرداری آمل اجرا و رونمایی شد.

1f4a5 - اجرایی شدن طرح" کاشت یک نهال،یادگار من و تو برای آیندگان"درفضای سبزشهری آمل1f332 - اجرایی شدن طرح" کاشت یک نهال،یادگار من و تو برای آیندگان"درفضای سبزشهری آملاحمد محمدی، رییس شورای شهرآمل، با تقدیر ازعملکرد سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری آمل درحفظ ، نگهداری وتوسعه فضای سبزشهری وهمچنین اجرای طرح مردمی ” کاشت یک نهال ، یادگارمن وتو برای آیندگان ” گفت: برنامه های هفته درختکاری برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از فضای سبز محل زندگی ما است و حفظ این فرهنگ بدون مشارکت مردم و حمایت دیگر دستگاه های اجرایی امکان پذیر نیست.

1f332 - اجرایی شدن طرح" کاشت یک نهال،یادگار من و تو برای آیندگان"درفضای سبزشهری آمل1f4a5 - اجرایی شدن طرح" کاشت یک نهال،یادگار من و تو برای آیندگان"درفضای سبزشهری آملحجت الاسلام یعقوبیان، امام جمعه آمل هم دراین مراسم با بیان روایت هایی ازامامان معصوم(ع) برای کاشت درخت واهمیت آن وهمچنین کاشت گونه های مثمر درکنار دیگرگونه های درختی درسطح شهر را خواستار شد.

1f332 - اجرایی شدن طرح" کاشت یک نهال،یادگار من و تو برای آیندگان"درفضای سبزشهری آمل1f4a5 - اجرایی شدن طرح" کاشت یک نهال،یادگار من و تو برای آیندگان"درفضای سبزشهری آملهمچنین گروه نورزوخوان، که حال وهوای خاصی به مراسم بخشیده بوده، چندین اصله نهال توسط مسئولان ارشد شهرستانی ومدیران شهرداری و شهروندان درپارک سرای مهر شهرداری کاشته شد.

photo10186739411
photo10186707363
photo10186708083
photo10186708372
photo10186739514
  نظرات