کاشت نهال، مشارکت سازمان فضای سبزشهرداری آمل با دانش آموزان برای ترویج فضای سبزشهری

1f332 - کاشت نهال، مشارکت سازمان فضای سبزشهرداری آمل با دانش آموزان برای ترویج فضای سبزشهری1f4a5 - کاشت نهال، مشارکت سازمان فضای سبزشهرداری آمل با دانش آموزان برای ترویج فضای سبزشهری همزمان با هفته درختکاری، به همت سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل و اداره آموزش وپرورش و مشارکت جمعی دانش آموزان، چندین اصله نهال با هدف توسعه فضای سبزشهری به صورت نمادین در مدرسه دخترانه امام حسن عسگری(ع) کاشته شد.

1f4a5 - کاشت نهال، مشارکت سازمان فضای سبزشهرداری آمل با دانش آموزان برای ترویج فضای سبزشهری1f332 - کاشت نهال، مشارکت سازمان فضای سبزشهرداری آمل با دانش آموزان برای ترویج فضای سبزشهری در این مراسم رییس و معاونان اداره آموزش وپرورش آمل، رییس سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل ، معاون اداره منابع طبیعی وآبخیزداری آمل، مدیر، معاونان و دانش آموزان مدرسه امام حسن عسگری(ع) حضور داشتند.

photo10170035734
photo10170035585
photo10170035479
photo10170035273
  نظرات