آماده سازی مکان های پرتردد شهری آمل برای تبلیغات نامزد‌های مجلس

1f4a5 - آماده سازی مکان های پرتردد شهری آمل برای تبلیغات نامزد‌های مجلس1f1ee 1f1f7 - آماده سازی مکان های پرتردد شهری آمل برای تبلیغات نامزد‌های مجلس1f4a5 - آماده سازی مکان های پرتردد شهری آمل برای تبلیغات نامزد‌های مجلس سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، با هدف رعایت عدالت و فراهم کردن مکان مناسب برای معرفی کاندیداها، مکان های مناسب در مناطق پررفت و آمد شهری را برای نصب پوستر‌های تبلیغاتی نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته و داوطلبان و ستادهای تبلیغاتی نامزدهای انتخابات می‌توانند از این فضاها جهت نصب تبلیغات خود استفاده کنند.

1f4a5 - آماده سازی مکان های پرتردد شهری آمل برای تبلیغات نامزد‌های مجلس1f1ee 1f1f7 - آماده سازی مکان های پرتردد شهری آمل برای تبلیغات نامزد‌های مجلس1f4a5 - آماده سازی مکان های پرتردد شهری آمل برای تبلیغات نامزد‌های مجلس این اقدام، به منظور حفظ زیبایی منظر شهری، برقراری نظم و انضباط در محیط شهری و پیشگیری از نصب اقلام تبلیغاتی روی دیوار، مکان‌های عمومی و دولتی، مبلمان شهری، تابلو‌ها و درختان، مکان مناسب برای تبلیغ نامزد‌ها در نظر گرفته شده است.

1f4a5 - آماده سازی مکان های پرتردد شهری آمل برای تبلیغات نامزد‌های مجلس1f1ee 1f1f7 - آماده سازی مکان های پرتردد شهری آمل برای تبلیغات نامزد‌های مجلس1f4a5 - آماده سازی مکان های پرتردد شهری آمل برای تبلیغات نامزد‌های مجلس تبلیغات انتخاباتی فقط دریکی از مربع های مشخص شده درهرمکان و برای هرنامزد درهمان محل مشخص شده مجاز است و کاندیداها می بایست از نصب تبلیغات در محل تعیین شده برای دیگرنامزدها و از مکانی که شهرداری تعیین نکرده خودداری کنند.

1f4a5 - آماده سازی مکان های پرتردد شهری آمل برای تبلیغات نامزد‌های مجلس1f1ee 1f1f7 - آماده سازی مکان های پرتردد شهری آمل برای تبلیغات نامزد‌های مجلس1f4a5 - آماده سازی مکان های پرتردد شهری آمل برای تبلیغات نامزد‌های مجلسطبق ماده ۷۶ دستور العمل تبلیغات نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۶ آئین نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری الصاق اطلاعیه پوستر و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان ها، تابلوی مدارس، و موسسات آموزشی و سازمان‌های دولتی و اماکن بخش خصوصی ممنوع است.

photo_2024-02-21_22-57-05
  نظرات