ادامه تلاش های سازمان فضای سبزشهرداری آمل برای فضاسازی سیمای شهری در آستانه حماسه ششم بهمن

1f1ee 1f1f7 - ادامه تلاش های سازمان فضای سبزشهرداری آمل برای فضاسازی سیمای شهری در آستانه حماسه ششم بهمن2728 - ادامه تلاش های سازمان فضای سبزشهرداری آمل برای فضاسازی سیمای شهری در آستانه حماسه ششم بهمن سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل در ادامه تلاش های بی وقفه خود در فضاسازی حداکثری سیمای شهری در آستانه چهل و دومین سالگرد حماسه ششم بهمن سال ۱۳۶۰ مردم آمل، با نصب بنر بر روی سازه های زمینی، بیلبوردها و پل های هوایی اقدام کرده است.

1f1ee 1f1f7 - ادامه تلاش های سازمان فضای سبزشهرداری آمل برای فضاسازی سیمای شهری در آستانه حماسه ششم بهمن1f4a5 - ادامه تلاش های سازمان فضای سبزشهرداری آمل برای فضاسازی سیمای شهری در آستانه حماسه ششم بهمن به همت سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، در روزهای گذشته نیز” نورپردازی با ریسه های نوری” در میدان شهدای ششم بهمن و همچنین” نصب پرچم های بزرگ و ریسه پرچم های سه رنگ ایران اسلامی” در سطح میادین، پل ها و بلوارهای سطح شهر نصب شده بود.

photo9320870803
photo9320856990
photo9319577075
photo9318640953
  نظرات