اجرای نورپردازی میدان و تمثال مبارک شهدای ششم بهمن آمل

2728 - اجرای نورپردازی میدان و تمثال مبارک شهدای ششم بهمن آمل در آستانه چهل و دومین سالگرد حماسه مردمی ششم بهمن سال ۱۳۶۰ مردم آمل، به همت سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، نورپردازی با ریسه های نوری در دورتا دور قاب شهدای والامقام حماسه مردمی ششم بهمن و نیز ریسه پرچم های سه رنگ ایران اسلامی دراین میدان نصب شد.

1f4a5 - اجرای نورپردازی میدان و تمثال مبارک شهدای ششم بهمن آمل1f530 - اجرای نورپردازی میدان و تمثال مبارک شهدای ششم بهمن آمل حسن مهدوی فر، رییس سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل: این اقدام در راستای زیباسازی وفضاسازی میدان ششم بهمن در آستانه سالگرد حماسه ششم بهمن و بهره مندی بیشتر شهروندان از زیبایی های این میدان اجرا شد.

photo9296309919
photo9296307970
photo9296304951
photo9245158218
  نظرات