کاشت نهال به یاد ۶۷ شهید حماسه مردمی ششم بهمن سال۶۰ آمل

1f332 - کاشت نهال به یاد ۶۷ شهید حماسه مردمی ششم بهمن سال۶۰ آمل1f4a5 - کاشت نهال به یاد ۶۷ شهید حماسه مردمی ششم بهمن سال۶۰ آمل جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی و مردمی شهرستان آمل، با کاشت نهال در پارک مینیاتوری شهرداری آمل به استقبال برنامه های هفته گرامیداشت چهل ودومین سالگرد حماسه تاریخی و مردمی ششم بهمن سال1360 این شهرستان رفتند.

1f332 - کاشت نهال به یاد ۶۷ شهید حماسه مردمی ششم بهمن سال۶۰ آمل1f4a5 - کاشت نهال به یاد ۶۷ شهید حماسه مردمی ششم بهمن سال۶۰ آمل دراین برنامه که از سوی سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل وبا همراهی ستاد مردمی حماسه ششم بهمن واداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان درپارک مینیاتوری تا حدفاصل پل شهدای ششم بهمن سازمان برگزار شد، امام جمعه، اعضای ستاد مردمی حماسه ششم بهمن، اعضای شورای شهر، شهردار، روسای اداره منابع طبیعی، جهادکشاورزی، فرهنگ وارشاد، بنیاد شهید وامورایثارگران و روء سای سازمان های شهرداری وجمعی ازخبرنگاران حضور داشتند، به یاد67 شهید جنگل وحماسه ششم بهمن سال 1360 آمل نهال کاشته شد.

1f464 - کاشت نهال به یاد ۶۷ شهید حماسه مردمی ششم بهمن سال۶۰ آمل1f4a5 - کاشت نهال به یاد ۶۷ شهید حماسه مردمی ششم بهمن سال۶۰ آملحجت الاسلام یعقوبیان امام جمعه آمل دراین آیین، با قدردانی از اهتمام سازمان فضای سبزشهرداری آمل دربرگزاری این برنامه گفت، اقدام ارزشمند کاشت نهال به یاد شهدای حماسه سال 1360 یک پیوند بزرگ در تاریخ معاصر است که با حماسه و عرفان 40 سال قبل توأم شده که در این شهر رخ داد.

1f332 - کاشت نهال به یاد ۶۷ شهید حماسه مردمی ششم بهمن سال۶۰ آمل1f4a5 - کاشت نهال به یاد ۶۷ شهید حماسه مردمی ششم بهمن سال۶۰ آمل حسن مهدوی فر، رییس سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، این سازمان همسو با طرح کاشت نهال به یاد این حماسه سعی کرده تا در راستای پاسداشت افتخارآفرینان این شهر سهیم باشد.

photo9228979274
« از 6 »
  نظرات