نوآوری در نورپردازی سیمای شهرآمل

270d - نوآوری در نورپردازی سیمای شهرآمل 2733 - نوآوری در نورپردازی سیمای شهرآمل نورپردازی جدید بر روی درخت های پالم وسط بلوار” شیخ فضل الله نوری” با هدف زیباسازی و چشم نوازی در سیمای شهری به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آمل انجام شد.

1f4a5 - نوآوری در نورپردازی سیمای شهرآمل1f530 - نوآوری در نورپردازی سیمای شهرآمل ایجاد نورپردازی های جدید در سطح میادین وبلوارهای سطح شهر از سال گذشته از جمله بخشی از “بلوار امام خمینی، یوسفیان، امام رضا و میدان شهدای پلک، قائم، معلم و ورودی بلوارها به صورت‌ ریتمی و دفنی به طور جدی در دستور کار سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل قرار گرفته و برابر اولویت بندی های صورت گرفته و با حمایت و پشتیبانی شورای اسلامي شهر و شهرداری امل در حال انجام است.

20240108_225221
photo9015752285
photo9015752566
photo9015752855
20240108_225221
  نظرات