سیاه پوش شدن سیمای شهری آمل در پی شهادت جمعی از هموطنان حادثه در کرمان

1f4a5 - سیاه پوش شدن سیمای شهری آمل در پی شهادت جمعی از هموطنان حادثه در کرمان1f3f4 - سیاه پوش شدن سیمای شهری آمل در پی شهادت جمعی از هموطنان حادثه در کرمان در پی شهادت جمعی از زائران مزار سردار شهید سلیمانی در حادثه تروریستی در مسیر گلزار شهدای کرمان، سیمای شهری آمل به همت تلاشگران سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل با نصب بنر ، ریسه و پرچم ها سیاه پوش شد.

 

2728 - سیاه پوش شدن سیمای شهری آمل در پی شهادت جمعی از هموطنان حادثه در کرمانما ملت امام حسینیم2728 - سیاه پوش شدن سیمای شهری آمل در پی شهادت جمعی از هموطنان حادثه در کرمان


    
  نظرات