فعال شدن دوباره آب نما با نورپردازی های زیبا درپارک شهرآمل

26a1 - فعال شدن دوباره آب نما با نورپردازی های زیبا درپارک شهرآملآب نمای پارک شهربا ایجاد نورپردازی های چند رنگ وزیبا پس از سالهای خاموشی به همت سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری آمل، احیا، بهسازی و راه اندازی شد.

1f4a2 - فعال شدن دوباره آب نما با نورپردازی های زیبا درپارک شهرآمل رییس سازمان سیمامنظروفضای سبزشهری شهردارآمل: آبنمای پارک شهر درهسته مرکزی شهرآمل که درچندسال گذشته از کارافتاده وغیرفعال وخاموش بوده، به همت واحدزیباسازی سازمان، به صورت اساسی و با تعویض قطعات پمپ آب، لوله ها وهمچنین حوض آن نیز به بهترین شکل ممکن رنگ آمیزی وبازسازی شد.

2747 - فعال شدن دوباره آب نما با نورپردازی های زیبا درپارک شهرآمل حسن مهدوی فر افزود: برای افزایش زیبایی بصری پارک شهر، با نصب چراغ های دفنی و نورپردازی های چندرنگی، همزمان با فعال شدن فواره های آبی درحوض این پارک، باعث افزایش زیبایی های شبانه در هسته مرکزی شهرآمل شده است.

1f4a5 - فعال شدن دوباره آب نما با نورپردازی های زیبا درپارک شهرآملوی یادآورشد: دریکسال گذشته چندین آبنما درمیادین سطح شهر، ازجمله میدان شهدای ششم بهمن، ورودی بلوار شهیدبهشتی، پارک دهکده طلایی وپارک مادرفعال شده وبقیه پارک ها نیز دردست اقدام است.

photo8016099664
photo8016099442
photo8016099044
photo8051595028
  نظرات