فضاسازی سیمای شهری آمل به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص) ، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا(ع)

1f3f4 - فضاسازی سیمای شهری آمل به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص) ، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا(ع)1f4a5 - فضاسازی سیمای شهری آمل به مناسبت رحلت پیامبر اکرم (ص) ، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا(ع)به گزارش روابط عمومي سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، به مناسبت سوگواری رحلت پیامبرگرامی اسلام، حضرت محمد (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و همچنین شهادت امام رضا (ع)، به همت تلاشگران سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، المان های ویژه این ایام به همراه پرچم و ریسه های مشکی وبنر درسطح میادین، بلوارها وتقاطع های سطح شهر نصب شد.

  نظرات