فضاسازی شهرآمل به مناسبت اربعین حسینی

1f3f4 - فضاسازی شهرآمل به مناسبت اربعین حسینی2728 - فضاسازی شهرآمل به مناسبت اربعین حسینی در آستانه اربعین حسینی،   و  ایجاد فضای معنوی مناسب  و تکریم شعائر حسینی مناسب در سطح معابر و میادین اصلی شهرآمل وهمچنین مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی، به همت تلاشگران سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل با جانمایی و نصب دهها المان ، بنر و ریسه های مشکی و قرمز، سیاه پوش وفضاسازی شد.

  نظرات