هم اندیشی رسانه های آمل درمشارکت دهی شهروندان در توسعه فضای سبز شهری

1f4a5 - هم اندیشی رسانه های آمل درمشارکت دهی شهروندان در توسعه فضای سبز شهریهمزمان با هفته خبرنگار، به همت سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل هم اندیشی رسانه های آمل برای فرهنگ سازی در افزایش سرانه و توسعه فضای سبز و زیباسازی شهری درمرکز تولید وتکثیر گل وگیاه این سازمان برگزار شد.

2705 - هم اندیشی رسانه های آمل درمشارکت دهی شهروندان در توسعه فضای سبز شهری2728 - هم اندیشی رسانه های آمل درمشارکت دهی شهروندان در توسعه فضای سبز شهری در این دورهمی و نشست صمیمی، دکترحسن مهدوی فر، رییس سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، از عملکرد این سازمان در حوزه های مختلف ازجمله فضای سبز، سیما و منظر شهری وهمچنین برنامه های در دست اقدام گزارش داد.

1f4a5 - هم اندیشی رسانه های آمل درمشارکت دهی شهروندان در توسعه فضای سبز شهریوی افزود: برای توسعه فضای سبز شهری و همچنین اجرای طرح های زیباسازی ومنظرشهری نیازمند مشارکت وحضور فعالانه شهروندان و همراهی آنها درطرحهای در دست اقدام هستیم.

2747 - هم اندیشی رسانه های آمل درمشارکت دهی شهروندان در توسعه فضای سبز شهری2728 - هم اندیشی رسانه های آمل درمشارکت دهی شهروندان در توسعه فضای سبز شهریمهدوی فر اضافه کرد: درکمتر از یکسال گذشته در حوزه نورپردازی ،نصب المان، مشارکت شهروندان درکاشت و توسعه فضای سبز ، ساماندهی وبهبود وضعیت تابلوهای تبلیغاتی ونصب بنرهای مناسبتی، تبلیغاتی و غیره قدم های خوبی برداشته شده ونیزدر دست اقدام است که همه این برنامه با مشورت دهی شهروندان و رسانه ها در جهت کیفی شدن آنها تاثیرگذار تر خواهد بود.

1f4a5 - هم اندیشی رسانه های آمل درمشارکت دهی شهروندان در توسعه فضای سبز شهریدر این مراسم که به همت واحد روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل درنظر گرفته‌ شده، کیک مزین به لوگوی این سازمان و تبریک “روزخبرنگار” توسط دوتن از باتجربه های خبرنگار( مرد و زن) برش زده شد.

photo6186793648 (1)

 

1f4a5 - هم اندیشی رسانه های آمل درمشارکت دهی شهروندان در توسعه فضای سبز شهری270d - هم اندیشی رسانه های آمل درمشارکت دهی شهروندان در توسعه فضای سبز شهری روابط عمومی سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری آمل

  نظرات