راه اندازی طرح امدادگل درسازمان فضاي سبزشهرداري آمل

طرح امدادگل درسازمان فضاي سبزشهرداري آمل راه اندازي شد

رییس سازمان سیما، منظر و فضاي سبز شهری شهرداری آمل، گفت: درپی درخواست های شهروندان، طرح امداد گل درسازمان سیما، منظر وفضای سبزشهرداری آمل به منظور بهبود واحیای فضای سبزخانه ها راه اندازی شد. حسن مهدوی فر افزود: ارائه مشاوره تخصصی توسط تیم اعزامی ازکارشناسان مرکزتولید وتکثیرگل وگیاه سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری آمل در حوزه كاشت، حفظ و نگهداری وتکثیرگیاهان، بیماری ها و راه های درمان آنها، تعویض گلدان درمنزل از مهمترین هدف های راه اندازی امدادگل دراین سازمان است.

وی اضافه کرد: توسط تیم كارشناسي سازمان، شرایط محیطی نگهداری گل وگیاهان ، کیفیت خاک گلدان ها، نوع گلدان ها همراه با ارائه آموزش هاي ضروري دراختیار متقاضیان درخواست کننده قرار می گیرد. رییس سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری آمل ادامه داد، درهمین راستا شهروندان می توانند با شماره ( 09909432594) برای حضور تیم امدادگل درخانه را تماس بگیرند ویا از طریق سایت اطلاع رسانی سازمان به نشانی ( https://simamanzar-amol.ir/ ) درخواست خود را مطابق موارد اعلام شده ثبت کنند و پس ازآن واحد مربوطه با بررسی نوع درخواست مطرح شده، تیم امدادگل را به محل مورد تقاضا اعزام خواهد کرد. مهدوی فر گفت: سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل درکنار مسئولیت های سازمان درحوزه فضای سبزشهری، درحوزه آموزش وفرهنگ نگهداری از گل وگیاهان آپارتمانی وفضای سبزخانه ها نیز درخدمت شهروندان خواهد بود وقصد دارد، آموزش ها را نیز درسطح پارک ها گسترده کند.

 

امداد گل-1
امداد گل-2
امداد گل-3

 

 

خبر واطلاعات دیگر سازمان را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - راه اندازی طرح امدادگل درسازمان فضاي سبزشهرداري آمل1f447 - راه اندازی طرح امدادگل درسازمان فضاي سبزشهرداري آمل

instagram.com/sima.manzar.fazayesabz .amol

1f4a5 - راه اندازی طرح امدادگل درسازمان فضاي سبزشهرداري آملسایت:https://simamanzar-amol.ir/

بله: 1f194 - راه اندازی طرح امدادگل درسازمان فضاي سبزشهرداري آمل

https://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا: 1f194 - راه اندازی طرح امدادگل درسازمان فضاي سبزشهرداري آمل@sabzAmol

 

1f4a5 - راه اندازی طرح امدادگل درسازمان فضاي سبزشهرداري آمل270d - راه اندازی طرح امدادگل درسازمان فضاي سبزشهرداري آملروابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

 

  نظرات