شهردارآمل درجمع رییس ومدیران واحدهای سازمان سیما، منظروفضای سبزشهرداری

برنامه های اجرایی فضای سبزو زیباسازی شهری قابل قبول و کیفی است شهردارآمل درجمع رییس ومدیران واحدهای مختلف سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، با قدردانی از مدیریت این سازمان در اجرای برنامه های تحولی ماموریت این سازمان در چند ماه گذشته گفت: خوشبختانه برنامه های درحال اجرای سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری در حوزه فضای سبز وزیباسازی شهری قابل قبول وکیفی است وباید این روند ادامه دار باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، مهندس علی داوودی گفت: از زمان حضور آقای مهدوی فر، به عنوان رییس سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری، تحولات خوبی در حوزه فضای سبز و هم در حوزه زیباسازی شهری صورت گرفته وامیدوارم این روند رو به رشد و توسعه ای ادامه دار باشد.

وی با تاکید براینکه مدیریت شهرداری آمل، از فعالیت های کمی وکیفی سازمان ها و واحدهای شهرداری در راستای تحول در ماموریت های سازمانی در راستای رضایت خاطر ومطالبه شهروندان حمایت می کند، تصریح کرد: در ارائه خدمات به شهروندان، چگونگی و کیفیت اجرا با توجه به سلیقه ها و توقع ها متفاوت است، اما شهرداری با بضاعت مالی وامکاناتی که دراختیاردارد، برای ارائه بهترین خدمات و رضایمتندی شهروندان تمام تلاش خود را انجام خواهد داد.

شهردارآمل همچنین با بیان اینکه درحوزه زیباسازی، شهرآمل، عطش زیباسازی داشت و اکنون در این حوزه کارهای خوبی درحال انجام است، گفت: کیفیت در فرایند اجرای المان ها و دیگر حوزه های زیباسازی شهر باید به عنوان یک اصل مهم تدبیر ومدیریت شود، چرا که این بخش به عنوان آبرو واعتبار شهرداری محسوب می شود و برهمین اساس و به دور از هرگونه اعمال سلیقه های شخصی و تشکیلاتی، برحسب وظیفه خدمات رسانی شهرداری به مردم بهترین کار ممکن صورت گیرد.

دراین نشست حسن مهدوی فر، رییس سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهرداری آمل هم از اقدام های انجام شده این سازمان درمدت حدود 9 ماهه درمدیریت این سازمان ونیز برنامه های در دست اقدام درحوزه فضای سبزشهری ونیز زیباسازی گزارش داد.

 

 

 

خبر واطلاعات دیگر سازمان را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - شهردارآمل درجمع رییس ومدیران واحدهای سازمان سیما، منظروفضای سبزشهرداری1f447 - شهردارآمل درجمع رییس ومدیران واحدهای سازمان سیما، منظروفضای سبزشهرداری

instagram.com/sima.manzar.fazayesabz .amol

1f4a5 - شهردارآمل درجمع رییس ومدیران واحدهای سازمان سیما، منظروفضای سبزشهرداریسایت:https://simamanzar-amol.ir/

بله: 1f194 - شهردارآمل درجمع رییس ومدیران واحدهای سازمان سیما، منظروفضای سبزشهرداری

https://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا: 1f194 - شهردارآمل درجمع رییس ومدیران واحدهای سازمان سیما، منظروفضای سبزشهرداری@sabzAmol

 

1f4a5 - شهردارآمل درجمع رییس ومدیران واحدهای سازمان سیما، منظروفضای سبزشهرداری270d - شهردارآمل درجمع رییس ومدیران واحدهای سازمان سیما، منظروفضای سبزشهرداریروابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات