نورپردازی میدان شهدای پلک آمل

💥❇️ میدان شهدای پلک در بلوار بسیج، به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری شهرداری آمل نورپردازي شد.

1f4a5 - نورپردازی میدان شهدای پلک آمل2705 - نورپردازی میدان شهدای پلک آمل به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل؛ حسن مهدوی فر، رئیس سازمان گفت: نورپردازی در این میدان به صورت ” ریتمی ” توسط واحد زیباسازی این سازمان انجام شده است.

2728 - نورپردازی میدان شهدای پلک آمل1f530 - نورپردازی میدان شهدای پلک آمل وی افزود: افزایش روشنایی معابر و زیباسازی بصری خیابان ها و بلوارها و میادین سطح شهر به عنوان یکی از مهمترین برنامه های سازمان در حوزه زیباسازی شهری از نیمه دوم سال گذشته شروع شده و متناسب با تخصیص منابع اعتباری به تدریج اجرا می شود.

2728 - نورپردازی میدان شهدای پلک آمل1f464 - نورپردازی میدان شهدای پلک آمل رییس سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل یادآور شد: ایجاد جلوه های ویژه با نور، اهمیت چشم انداز در شب، زنده نگهداشتن فضاهای شهری از موضوعات مهمی است که مورد توجه این سازمان است.

 

خبر واطلاعات دیگر سازمان را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - نورپردازی میدان شهدای پلک آمل1f447 - نورپردازی میدان شهدای پلک آمل

instagram.com/sima.manzar.fazayesabz .amol

1f4a5 - نورپردازی میدان شهدای پلک آملسایت:https://simamanzar-amol.ir/

بله: 1f194 - نورپردازی میدان شهدای پلک آمل

https://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا: 1f194 - نورپردازی میدان شهدای پلک آمل@sabzAmol

 

1f4a5 - نورپردازی میدان شهدای پلک آمل270d - نورپردازی میدان شهدای پلک آملروابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات