آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آمل

2728 - آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آمل2705 - آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آمل دوره های جدید آموزش شهروندی در حوزه پرورش گل وگیاهان آپارتمانی به علاقمندان و دوستداران گل وگیاه وفضای سبز خانه ها از سوی واحد آموزش و روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل اجرایی شد.

1f4a5 - آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آمل1f530 - آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آمل به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، این دوره ها درآستانه هفته ملی گل وگیاه به صورت نمادین و با حضور بانوان علاقمند به آموزش پرورش گل وگیاه آپارتمانی زیرنظر سیدابوالفضل حسنی مدرس دوره در پارک دهکده طلایی شروع شد.

2728 - آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آمل1f464 - آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آمل رییس سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل گفت: دوره های آموزش شهروندی پرورش گل وگیاه در راستای ارتقای فرهنگ توسعه، حفظ و نگهداری از فضای سبز قرار است، هر هفته در یکی از پارک های سطح شهر برگزار شود.

1f4a5 - آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آمل2705 - آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آمل حسن مهدوی فر افزود: برگزاری چنین دوره هایی در بالابردن علاقه و انگیزه میان شهروندان در حفظ و نگهداری فضای سبز بسیار موثر بوده واین دوره ها درسطوح مختلف درطول سال ادامه خواهد داشت.

 

خبر واطلاعات دیگر سازمان را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آمل1f447 - آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آمل

instagram.com/sima.manzar.fazayesabz .amol

1f4a5 - آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آملسایت:https://simamanzar-amol.ir/

بله: 1f194 - آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آمل

https://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا: 1f194 - آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آمل@sabzAmol

 

1f4a5 - آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آمل270d - آغاز دوره های آموزش شهروندی پرورش گل و گیاه آپارتمانی به همت سازمان فضای سبزشهرداری آملروابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات