آذین بندی شهر آمل به مناسبت دهه کرامت و ولادت باسعادت امام رضا (ع)

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل، به مناسبت دهه کرامت و میلاد شمس الشموس، علی ابن موسی الرضا(ع)، آذین بندی شهری در تقاطع ها، بلوار و پل های سطح شهر توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آمل با استفاده از پرچم های متناسب با این ایام مبارک و خجسته انجام شده است.

 

 

 

خبر واطلاعات دیگر سازمان را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - آذین بندی شهر آمل به مناسبت دهه کرامت و ولادت باسعادت امام رضا (ع)1f447 - آذین بندی شهر آمل به مناسبت دهه کرامت و ولادت باسعادت امام رضا (ع)

instagram.com/sima.manzar.fazayesabz .amol

1f4a5 - آذین بندی شهر آمل به مناسبت دهه کرامت و ولادت باسعادت امام رضا (ع)سایت:https://simamanzar-amol.ir/

بله: 1f194 - آذین بندی شهر آمل به مناسبت دهه کرامت و ولادت باسعادت امام رضا (ع)https://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا: 1f194 - آذین بندی شهر آمل به مناسبت دهه کرامت و ولادت باسعادت امام رضا (ع)@sabzAmol

 

1f4a5 - آذین بندی شهر آمل به مناسبت دهه کرامت و ولادت باسعادت امام رضا (ع)270d - آذین بندی شهر آمل به مناسبت دهه کرامت و ولادت باسعادت امام رضا (ع)روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات