بهسازی روند روشنایی پارک های شهری آمل

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل، از اولویت بندی برای بهسازی ونوسازی سامانه برقی و روشنایی پارک های سطح شهر به همت واحدزیباسازی این سازمان خبر داد.

حسن مهدوی فر گفت‌: سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان مبنی بر خاموشی برخی از پارکهای سطح شهر که دچار نقص ومشکل شدند، در چند روز اخیر با کابل کشی های جدید، تعویض لامپ های استاندارد، پارک های ارکیده، یاس، مروارید و نسترن ” بهسازی و روشن شده است.

وی با اشاره به اینکه روند بهسازی و روشنایی پارک های خاموش به ترتیب اولویت و تامین به موقع منابع مالی انجام خواهد شد، افزود: به منظور افزایش زیبایی‌های بصری، نورپردازی و روشنایی پارک ها تقویت خواهد شد و انتظار هست که شهروندان نیز در حفظ این فضاها و سرمایه های شهری اهمیت زیادی قائل شوند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل یادآور شد: ایجاد زیبایی بصری و تأمین امنیت خانواده‌ها در شب برای استفاده از فضاهای سبز شهری، از مهم‌ترین مواردی است که این سازمان برای آن اهتمام ویژه‌ای به کار گرفته است.

 

 

خبر واطلاعات دیگر سازمان را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - بهسازی روند روشنایی پارک های شهری آمل1f447 - بهسازی روند روشنایی پارک های شهری آمل

instagram.com/sima.manzar.fazayesabz .amol

1f4a5 - بهسازی روند روشنایی پارک های شهری آملسایت:https://simamanzar-amol.ir/

بله: 1f194 - بهسازی روند روشنایی پارک های شهری آملhttps://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا: 1f194 - بهسازی روند روشنایی پارک های شهری آمل@sabzAmol

 

1f4a5 - بهسازی روند روشنایی پارک های شهری آمل270d - بهسازی روند روشنایی پارک های شهری آملروابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات