سیاه پوش شدن شهرآمل به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام)

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری آمل، به مناسبت سالروز شهادت مظلومانه ششمین خورشید پرفروغ سپهر امامت و ولایت و رئیس مذهب جعفری اثنی عشری ، حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام)، پرچم های سیاه کوتاه و بلند در سطح بلوارها، میادین و معابر سطح شهر آمل استفاده شده است.

 

270d - سیاه پوش شدن شهرآمل به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام)1f5d3 - سیاه پوش شدن شهرآمل به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام) خبر واطلاعات دیگر سازمان را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - سیاه پوش شدن شهرآمل به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام)1f447 - سیاه پوش شدن شهرآمل به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام)

instagram.com/sima.manzar.fazayesabz.amol

1f4a5 - سیاه پوش شدن شهرآمل به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام)سایت:https://simamanzar-amol.ir/

بله: 1f194 - سیاه پوش شدن شهرآمل به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام)https://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا: 1f194 - سیاه پوش شدن شهرآمل به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام)@sabzAmol

1f4a5 - سیاه پوش شدن شهرآمل به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام)270d - سیاه پوش شدن شهرآمل به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق(علیه السلام)روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

 

  نظرات