سیمای بهاری فضای سبزشهرآمل با کاشت انواع گل های زینتی

سیمای بهاری فضای سبزشهرآمل با کاشت انواع گل های زینتی کاشت انواع گلهای فصلی و زینتی در سطح میادین، بلوارها وتقاطع های سطح شهرآمل، جلوه های زیبایی از بهاری زیبا در سیمای شهری آمل ایجاد کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، در هفته جاری با تامین به موقع وهمچنین کشت بذردرگلخانه سازمان ، تاکنون بیش از 30هزار بوته گلهای فصلی وزینتی شامل ” رز ، جعفری، اهار” وگونه های دیگر گلهای بهاری در طرح ها و رنگهای مختلف در سطح میادین، بلوارها، دوربرگردانها، لچکی ها و پارک های سطح شهر توسط تلاشگران سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل کاشت شده وتا پایان فصل کشت به بیش از 200هزار بوته نیز خواهد رسید.سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل با تهیه و تدوین دفترچه کاشت گونه های جدید گل های زینتی با اقلیم منطقه از نیمه دوم سال گذشته تاکنون عملیاتی شده، وتوجه به تاثیرگذاری ومتناسب با خواست شهروندان برای زیباسازی منظر شهری که در ایجاد روحیه نشاط و سلامت شهروندان هم به همراه دارد، اقدام خواهد کرد.

 

photo4546923760
photo4546923539
photo4546923627
photo4546923690
photo4546923836
photo4546923402
« از 2 »

 

270d - سیمای بهاری فضای سبزشهرآمل با کاشت انواع گل های زینتی1f5d3 - سیمای بهاری فضای سبزشهرآمل با کاشت انواع گل های زینتی خبر واطلاعات دیگر سازمان را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - سیمای بهاری فضای سبزشهرآمل با کاشت انواع گل های زینتی1f447 - سیمای بهاری فضای سبزشهرآمل با کاشت انواع گل های زینتی

ایسنتاگرام: 1f194 - سیمای بهاری فضای سبزشهرآمل با کاشت انواع گل های زینتیinstagram.com/sima.manzar.fazayesabz.amol

1f4a5 - سیمای بهاری فضای سبزشهرآمل با کاشت انواع گل های زینتیسایت:https://simamanzar-amol.ir/

بله: 1f194 - سیمای بهاری فضای سبزشهرآمل با کاشت انواع گل های زینتیhttps://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا: 1f194 - سیمای بهاری فضای سبزشهرآمل با کاشت انواع گل های زینتی@sabzAmol

 

 

1f4a5 - سیمای بهاری فضای سبزشهرآمل با کاشت انواع گل های زینتی270d - سیمای بهاری فضای سبزشهرآمل با کاشت انواع گل های زینتیروابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات