پویش مردمی طرح “کاشت نهال ، میراث ماندگار” در شهر آمل

به همت سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری

طرح کاشت نهال، میراث ماندگار درآمل اجرایی شد

پویش مردمی طرح “کاشت نهال ، میراث ماندگار” در راستای توسعه فضای سبزشهری به ابتکار سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل وبا حضور واستقبال پرشور گروه های مردمی دراین شهر اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما وفضای سبزشهری شهرداری آمل، دراجرای این طرح که هفدهم هرماه اجرا خواهد شد، درگام نخست گروه های مردمی بیش از 50 اصله نهال های مختلف جنگلی ومیوه ای درپارک دهکده طلایی کاشتند..

شرکت کنندگان دراین پویش عمومی، با نهال هایی اهدایی از سوی سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل به یاد درگذشتگان شان نهال کاشتند وپس از آن توسط سازمان پلاک مخصوص یادبود به نهال وصل خواهد شد.

رییس سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل گفت: درپی فراخوان منتشر شده از سوی سازمان برای این طرح عمومی، خوشبختانه درگام نخست شهروندان استقبال خوبی داشتند وبا همراهی شهروندان قصد داریم این طرح را درفضای شهری آمل توسعه دهیم.

حسن مهدوی فر افزود: دراجرای این طرح وپویش مردمی، روز هفدهم هرماه، و در یک پارک سطح شهر آمل با اعلام قبلی که ساعت ومکان دقیق آن مشخص خواهد شد، به شهروندان برای کاشت نهال اطلاع داده می شود. وی افزود: دراجرای این طرح که به بهانه های” سالروز تولد، زنده نگه داشتن یاد درگذشتگان، سبزنگه داشتن پیمان زندگی و پاسداشت یاد انسان های ارزشمند سطح شهرستان آمل نهال کاشته خواهد شد.

رییس سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل با بیان اینکه کاشت نهال به هرمناسبتی برای توسعه فضای سبزشهری و احیای طبیعت ارزشمند است، تصریح کرد: با اجرای این طرح باعث خواهد شد تا هر کدام از ما سرپرستی یک درخت را که کاشتیم برعهده بگیریم و اجازه ندهیم کسی درختان را تخریب کند و این باعث توجه بیشتر ومراقب از فضای سبز محیط شهری خواهد شد.

درشهر بیش از 300هزار نفری آمل بیش از50 پارک عمومی ومحله ای وجود دارد.

 

270d - پویش مردمی طرح "کاشت نهال ، میراث ماندگار" در شهر آمل1f5d3 - پویش مردمی طرح "کاشت نهال ، میراث ماندگار" در شهر آمل سازمان سیما ومنظر وفضای سبزشهری را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - پویش مردمی طرح "کاشت نهال ، میراث ماندگار" در شهر آمل1f447 - پویش مردمی طرح "کاشت نهال ، میراث ماندگار" در شهر آمل

1f4a5 - پویش مردمی طرح "کاشت نهال ، میراث ماندگار" در شهر آملسایت:https://simamanzar-amol.ir/

بله: 1f194 - پویش مردمی طرح "کاشت نهال ، میراث ماندگار" در شهر آملhttps://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا: 1f194 - پویش مردمی طرح "کاشت نهال ، میراث ماندگار" در شهر آمل@sabzAmol

 

1f4a5 - پویش مردمی طرح "کاشت نهال ، میراث ماندگار" در شهر آمل270d - پویش مردمی طرح "کاشت نهال ، میراث ماندگار" در شهر آملروابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات