جلوه گری نوروز ۱۴۰۲ با پهن شدن سفره های هفت سین در شهرآمل

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، سفره های هفت سین با نمادهای نوروزی و ساختار اجتماعی و بومی شهرستان به همت تلاشگران سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل در سطح میادین اصلی شهر پهن شد.

برپایی سفره هفت سین نوروزی، با رویکردی جدید و متفاوت توسط تلاشگران سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، با نمادهای نوروزی بسیار زیبا و جذاب که با طراحی و جانمایی مناسب در میدان اصلی و ورودی های شهری پهن شده تا محیطی باطراوت و ایجاد روحیه نشاط اجتماعي و شادابی و تلطیف فضاهای شهری و احترام به حقوق شهروندان و مسافران نوروزی فراهم کند.

سازمان سیما ومنظر وفضای سبزشهری را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - جلوه گری نوروز ۱۴۰۲ با پهن شدن سفره های هفت سین در شهرآمل1f447 - جلوه گری نوروز ۱۴۰۲ با پهن شدن سفره های هفت سین در شهرآمل1f447 - جلوه گری نوروز ۱۴۰۲ با پهن شدن سفره های هفت سین در شهرآمل

بله: 1f194 - جلوه گری نوروز ۱۴۰۲ با پهن شدن سفره های هفت سین در شهرآملhttps://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا: 1f194 - جلوه گری نوروز ۱۴۰۲ با پهن شدن سفره های هفت سین در شهرآملHttps://eitaa.com/@sabzAmol

270d - جلوه گری نوروز ۱۴۰۲ با پهن شدن سفره های هفت سین در شهرآملروابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات