بهسازی ونوسازی المان های نوروزی برای نصب درسطح شهر آمل

در راستای استقبال از نوروز و بهار ۱۴۰۲ ، تلاشگران سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل در چند روز گذشته با تلاش شبانه روزی، برای بهسازی ونوسازی المان های نوروزی برای نصب درسطح شهر مشغول هستند.

المان های نوروزی تا پیش از عیدنوروز در سطح ورودی های شهر، میادین، تقاطع ها و هسته مرکزی شهر وپارکهای سطح شهرآمل برای ایجاد زیبایی در سیمای شهری توسط عوامل اجرایی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل در حال انجام است.

 

 

سازمان سیما ومنظر وفضای سبزشهری را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - بهسازی ونوسازی المان های نوروزی برای نصب درسطح شهر آمل1f447 - بهسازی ونوسازی المان های نوروزی برای نصب درسطح شهر آمل1f447 - بهسازی ونوسازی المان های نوروزی برای نصب درسطح شهر آمل

بله:

https://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا:

Https://eitaa.com/@sabzAmol

  نظرات