درختکاری بزرگترین پارک شهری آمل به یاد شهدا

به مناسبت بزرگداشت شهدا، در اقدامی از سوی سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهرداری آمل و با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی وخانواده های معظم شهدای جنگ تحمیلی ومدافع حرم، به یاد شهدای شهرستان آمل در پارک دهکده طلایی آمل نهال کاشته شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، دراین مراسم که رییس ومعاون بنیادشهیدوامور ایثارگران، معاون اداره منابع طبیعی، رییس سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری آمل وچند تن از خانواده های معظم شهدا حضور داشتند، به مناسبت روز 22 اسفند که به بزرگداشت شهدا نامگذاری شده، چندین اصله نهال به یاد شهدا در محوطه این پارک کاشته شد.

photo3819737688 (1)
photo3819735476
photo3819734350
photo3819736358

جزئیات این خبر و خبرهای دیگرسازمان را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - درختکاری بزرگترین پارک شهری آمل به یاد شهدا1f447 - درختکاری بزرگترین پارک شهری آمل به یاد شهدا1f447 - درختکاری بزرگترین پارک شهری آمل به یاد شهدا

بله:

1f194 - درختکاری بزرگترین پارک شهری آمل به یاد شهداhttps://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

یتا:

1f194 - درختکاری بزرگترین پارک شهری آمل به یاد شهداHttps://eitaa.com/@sabzAmol

روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات