توزیع نهال رایگان میان شهروندان آملی به مناسبت هفته درختکاری

به مناسبت هفته درختکاری ، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل با برپایی ایستگاه توزیع نهال رایگان، به شهروندان نهال ازگونه های مختلف اهداء کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل، دراین اقدام که به منظور ارتقای فرهنگ زیست محیطی و مشارکت شهروندان به مناسبت هفته درختکاری و سهیم نمودن شهروندان در توسعه سرانه فضای سبز انجام شد، بیش از 1000 اصله نهال از گونه های کاج، افرا، بلوط وانجیری در ایستگاه توزی نهال رایگان که توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری درمیدان قائم (عج) برپا شده بود، توزیع شد. دراین طرح که از برنامه های محوری هفته درختکاری ومنابع طبیعی سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهرداری آمل بوده، شهروندان استقبال خوبی کرده بودند.

photo3780176720
photo3780176984
photo3780177359
photo3780177606
photo3780177889
photo3780178235
« از 2 »

 

 

بله:

https://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا:

Https://eitaa.com/@sabzAmol

 

روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات