همزمان با روزدرختکاری، دانش آموزان آملی درکنار مسئولان شهری درخت کاشتند

به مناسبت روز درختکاری جمعی از دانش آموزان مدارس آمل با همراهی مسئولان شهری درپارک آلاله سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری آمل نهال کاشتند. به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، دراین مراسم که محمدی رییس شورای اسلامی شهرآمل، مهندس شیرسوارمعاون خدمات شهری شهرداری آمل ، زارع نماینده دفترمجلس، رییس سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل حضور داشتند، دهها اصله نهال درفضای خالی این پارک کاشته شد. محمدی رییس شورای اسلامی شهرآمل، ترویج فرهنگ نهال کاری و حفظ فضای سبزشهری را نیازمند همراهی وهمکاری شهروندان بیان کرد وگفت: درسالهای اخیر سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری، قدمی های خوبی برای زیرساخت های توسعه فضای سبزشهری برداشته و باید برای رسیدن به نقطه مطلوب شهروندان تلاش های بیشتری صورت گیرد.

 

پارک آلاله 6 300x200 - همزمان با روزدرختکاری، دانش آموزان آملی درکنار مسئولان شهری درخت کاشتند

 

بله:

https://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا:

Https://eitaa.com/@sabzAmol

 

روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات