پارک شهر

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
  • دسته بندی : پارک عمومی
  • نظرات : 0

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک آدرس
شهر 6638m عمومی بعد شهرداری مرکز – زیرپل معلق

تعداد درختچه ها و درختها 316 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
نارنج 28
کاچ کاشفی 2
کاچ سوزنی 37
کاچ مطبق 2
مگنولیای سفید 2
جونی پروس 2
افرا قرمز 1
یاس هلندی 1
سکویا 3
سرو نقره ای 60
انجیلی 1
توری 29
ختمی 3
کامیس پاریس 69
اسپیره 16
وایگیلیا 4
ناندینا 3
آلو قرمز 3
مورد 5
مگنولیای بنفش 2
گل کاغذی 3
آگاو ابلق 1
یوکا 2
لیگستروم 1
لاوسون 8
انار 1
درخت پر 1
تویا 4
ارغوان 6
عنبرالسائل 5
بلوط 1
بوداغ 10

گالری عکس:

  نظرات