پارک یاس

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
شقایق 3200m محله ای 1390 بلوار جانبازان – ایثار 6

تعداد درختچه ها و درختها 177 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
چنار 40
اقاقیا 13
سدروس 2
کاچ سیاه 9
لاوسون 2
جونی پیروس 11
افرا 2
خرزهره 18
مورد 5
الاگنوس 3
کامیس 2
اسپیره 40
یاس زرد 4
ارغوان 4
توری 6
رز 14
نادینا 2

گالری عکس:

  نظرات