پارک یاسمن

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
یاسمن 2122m محله ای 1391 بلوار امام رضا-رضوان 56/1

تعداد درختچه ها و درختها 87 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
توری 2
یاس هلندی 16
لیگستروم 13
کامیس پاریس 3
تویا 3
کاچ 9
اقاقیا 3
مورد 6
چنار 21
خرزهره 6
نوئل 1
لاوسون 4

گالری عکس:

  نظرات