پارک کاله

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
کاله 250m محله ای 1399 خیابان امام رضا – رضوان 60

تعداد درختچه ها و درختها 25 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
جونی پیروس 1
یاس دوکی 7
به ژاپنی 2
افرا شیردار 4
افرا قرمز 3
کامیس پاریس 5
انجیلی 3

گالری عکس:

  نظرات