پارک شقایق

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک آدرس
شقایق 1327m محله ای بلوار جانبازان – انتهای کوی ایثار 5

تعداد درختچه ها و درختها 79 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
چنار 40
سرو خمره ای 5
ختمی 1
اقاقیا 13
توری 1
نسترن 9
انجیلی 3
ارغوان 4
نارنج 1
خرزهره 2

گالری عکس:

  نظرات