پارک سروستان

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
سروستان 5000m محله ای 1397 بلوار طالب آملی-انتهای کوی مرمر-آزادگان

تعداد درختچه ها و درختها 282 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
گردو 1
اقاقیا 34
بید مجنون 6
سدروس 1
نوئل 2
سرو شیرازی 58
چنار 122
انجیلی 24
کامیس پاریس 25
تویا 4
کنف 5

گالری عکس:

  نظرات