پارک زنبق

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
زنبق 1257m محله ای 1389 بلوار منفرد – 200 متری مهر آباد

تعداد درختچه ها و درختها 52 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
توری 1
لیلکی 1
افرا 3
آگاو 1
خرزهره 39
زبان گنجشک 7

گالری عکس:

  نظرات