پارک رز

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
رز 1960m محله ای 1392 بلوار طالب آملی – کوی تختی

تعداد درختچه ها و درختها 93 اصله می باشد که شامل :

 

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
چنار 5
تویا 5
الاگنوس 1
سوسن 4
جونی پیروس 15
مورد پیوندی 3
نسترن 7
نادینا 2
اقاقیا 11
به ژاپنی 3
آگاو 1
سدروس 2
یاس هلندی 4
رز 30

گالری عکس:

  نظرات