پارک لاله

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
لاله 1920m محله ای 1392 بلوار مطهری – شهرک بسیجیان

تعداد درختچه ها و درختها 118 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
اقاقیا 15
ژینکو 1
لاوسون 33
انجیلی 1
چنار 7
کامیس پاریس 26
یاس هلندی 1
تویا 12
کاچ سوزنی 9
نوئل 2
جونی پروس 1
مورد 9
کامیس بادبزنی 1

گالری عکس:

  نظرات