پارک رازقی

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
رازقی 2686m محله ای 1397 بلوار طالب آملی-کوی شهید فیاض بخش

تعداد درختچه ها و درختها 175 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
سدروس 2
افرا قرمز 9
افرا چینی 3
بلوط 5
مورد پیوندی 3
اختر 2
چنار 50
اقاقیا 13
لاوسون 12
ژینکو 3
یاس هلندی 6
آگاو 1
نوئل 2
شیشه شور 3
افرا ابلق 4
تویا 8
فیتونیا 1
افرا 3
بید مجنون 8
سرو طبری 23
کامیس پاریس 12
کنف 2

گالری عکس:

  نظرات