پارک ارکیده

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
ارکیده 2747 محله ای 1386 بلوار منفرد- شهرک آریا

تعداد درختچه ها و درختها 195 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
یاس هلندی 3
اقاقیا 2
به ژاپنی 17
ارغوان 8
توری 12
بید مجنون 3
لاوسون 5
جونی پیروس 2
شیشه شور 2
کامیس پاریس 54
پالم 1
افرا سبز 1
نوئل 1
یاس زرد 1
زیتون 5
نارنج 25
چنار 16
کاچ 34
خرزهره سبز 2
خرزهره ابلق 1

گالری عکس:

  نظرات