پارک گل نرگس

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
گل نرگس 1630m محله ای 1396 انتهای بلوار آزادگان-جنب شهرک ایثار

تعداد درختچه ها و درختها 64 اصله می باشد که شامل :

 

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
توری 8
یاس هلندی 10
نی خیزران 10
کامیس پاریس 9
ارغوان 2
کنفی 1
اقاقیا 5
سدروس 1
نارنج 3
چنار 5
لاوسون 8
جونی پروس 2

گالری عکس:

  نظرات