پارک کاجستان

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
کاجستان 5000m محله ای 1397 بلوار امام خمینی –انتهای کوی راهنمایی رانندگی

تعداد درختچه ها و درختها 367 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
چنار 73
سماق 12
تویا 42
نسترن 10
اقاقیا 51
گردو 1
سرو خمره ای 64
انجیلی 43
لاوسون 4
نوئل 3
میخک 4
گیلاس وحشی 7
سرو نقره ای 35
افرا 14
اختر 4
سرو نقره ای 1

گالری عکس:

  نظرات