پارک نسترن

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
نسترن 1610m محله ای 1397 بلوار شیخ فضل الله نوری-20 متری شاهد

تعداد درختچه ها و درختها 100 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
چنار 43
افرا مینیاتوری 4
سرو نقره ای 5
توری 1
ژینکو 1
لاوسون 2
جونی پیروس 3
ارغوان 3
کریپتومریا 1
اوجا 1
سرو شیرازی 6
سرو زربین 23
افرا ابلق 1
یاس هلندی پیوندی 6

گالری عکس:

  نظرات