پارک میخک

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
میخک 3000m محله ای 1397 بلوار منفرد – امیر 32

تعداد درختچه ها و درختها 144 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
افرا سرخ 16
سدروس 5
سنجد تلخ 11
ارغوان 2
توری 8
مورد 4
آگاو ابلق 2
کنفی 5
برگ انجیری 29
افرا ژاپنی 4
اقاقیا 11
کامیس 35
ژنویه 11
زیتون 1

گالری عکس:

  نظرات