پارک معلم

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
معلم 5000m محله ای 1397 بلوار منفرد- امیر 7

تعداد درختچه ها و درختها 240 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
توری 7
خرزهره 2
آگاو 2
ژنویه 9
افرا سبز 1
آزاد 3
اسپیره 1
تویا 15
کامیس پاریس 8
شیشه شور 2
مورد 9
افرا شیردار 6
لیگستروم 7
لاوسون 8
جونی پروس 1
نوئل 1
کنفی 1
خرمندی 2
چنار 108
سدروس 3
اقاقیا 35
افرا سرخ 6
گیلاس 3

گالری عکس:

  نظرات