پارک مروارید

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
مروارید 6640m محله ای 1396 بلوار امام رضا –انتهای کوی رحیمی –شهرک مروارید

تعداد درختچه ها و درختها 238 اصله می باشد که شامل :

 

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
سرو شیراز 9
ارغوان 5
باران طلایی 3
ژنویه 8
زربین 2
یاس دوکی 2
ناندینا 1
کامیس پاریس 12
افرا سبز 15
بلوط 19
کاچ آبی 29
لاوسون 10
سدروس 1
کنفی 4
تاکسودیوم 20
چنار 65
نارنج 6
اقاقیا 10
افرا قرمز 17

گالری عکس:

  نظرات