پارک لادن

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
لادن 4800m محله ای 1391 بلوار منفرد-تقاطع منفرد سیکاپل امیر 8

تعداد درختچه ها و درختها 218 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
توری 9
گل کاغذی 3
ارغوان 3
مورد 15
خرمندی 2
یاس هلندی 23
تویا 20
کامیس پاریس 21
مگنولیا سفید 2
انجیلی 10
لیگستروم 17
لاوسون 12
جونی پروس 1
سدروس 1
گیلاس وحشی 5
چنار 24
نارنج 20
اقاقیا 20
ژینکو 10

گالری عکس:

  نظرات